Cijevi za opskrbu pitkom vodom

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice.

Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika, neophodni su potpuno nepropusni, zdravstveno ispravni i dugotrajni vodoopskrbni sustavi uz prihvatljivu cijenu.

Područja primjene
PEHD cijevi za vodu primjenjuju se za opskrbu pitkom vodom na radnim tlakovima 6, 10, 16, 20 i 25 bara.

Materijali
Polietilenske cijevi za vodu proizvedene su iz polietilena visoke gustoće – PEHD.

Svojstva PEHD cijevnih sustava:
mala masa
fleksibilnost
kemijska postojanost
postojanost prema utjecajima okoline
mali faktor trenja
ekološka opravdanost
dugotrajna hidrostatska čvrstoća
dugotrajno nepropusni spojevi
Kemijska postojanost

Polietilen je poliolefin visoke molekularne mase, s nepolarnom strukturom, što ga čini postojanim prema većini kemikalija.

Na svojstva polietilena ne utječe slana voda, slani i kiseli tereni, te gradski i industrijski otpad, što ga čini osobito pogodnim za ugradnju u onečišćena tla.

PE80 i PE100

HRN EN 12201

Vrste PEHD cijevi za vodu

Jednoslojne cijevi: PE80 cijevi za vodu, PE100 cijevi za vodu, PE100 RC LINE cijevi za vodu
Jednoslojne cijevi klase materijala PE80 i PE100 najčešće su korištene cijevi za opskrbu pitkom vodom u Republici Hrvatskoj s naglaskom na PE100 cijevi.
Zbog svojih izuzetnih fizičkih, mehaničkih i kemijskih karakteristika, optimalnog odnosa cijene i djelotvornosti, vrhunske kvalitete, jednoslojne polietilenske cijevi za opskrbu pitkom vodom optimalno su rješenje za gradnju sigurnog i dugotrajnog vodovoda.

Višeslojne cijevi: PE 100 SPC RC LINE cijevi za vodu
Dvoslojna cijev s vanjskom zaštitnom oblogom od polipropilena (PP Protect). Unutarnja cijev je PE 100 RC. Koriste se kod najjačih opterećenja u vodoopskrbi.

PEHD PE-80 i PE-100 cijevi za vodu

Manipulacija, transport i skladištenje PEHD cijevi za vodu

Kod manipulacije PEHD cijevima treba paziti da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine cijevi.
Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima (viljuškarom, dizalicom s pričvršćenom trakom od tkanine i sl.).
Cijevi se ne smiju istovarivati izvrtanjem ili izbacivanjem niti se smiju vući po zemlji ili oštrim predmetima. Polietilenske cijevi ne smiju doći u dodir s mineralnim uljima, premazima za drvo, otapalima i sl.

Za vrijeme transporta i skladištenja, cijevi u palicama moraju ležati po cijeloj dužini. Cijevi pakirane u obliku koluta, po mogućnosti se skladište u horizontalnom položaju do visine 1,5 metra. Da bi se izbjegle deformacije, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visinu veću od 1 metra.

Crne koekstrudirane polietilenske cijevi za vodu mogu se skladištiti na otvorenom do 2 godine jer su osnovnom polimeru dodane dovoljne količine antioksidansa i stabilizatora koji cijevi čine postojanim prema UV zračenju i vremenskim utjecajima. Kod dužeg skladištenja na otvorenom, u pravilu ne više od 2 godine, cijevi se moraju zaštititi od neposrednog sunčevog zračenja.

Tehnički detalji

Standard dimension Ratio (SDR)
Predstavlja odnos vanjskog promjera (D) i debljine stjenke cijevi (s).

SDR = D/s

Načini spajanja PE cijevi za vodu


1.) Rastavljivi spojevi:

rastavljivi fiting
spajanje prirubnicom
Hawle System 2000

2.) Nerastavljivi spojevi:

elektrospojnice
obujmice za ubušivanje
sučeono zavarivanje
Sve vrste spojnica, za gore navedene načine spajanja, nalaze se u našem prodajnom programu.

Pakiranje