Sustavi vodoopskrbe

PEHD-80 & PEHD-100

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice. Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika.

Armature su aktivni dijelovi koji služe za upravljanje, održavanje i ispravno funkcioniranje vodovodne mreže.

Područje primjene
Osim za pitku vodu, armature se koriste i za otpadne vode, navodnjavanje, u energetici kao i u procesnoj industriji.

Fazonski komadi su posebni komadi vodoopskrbne mreže koji služe za savladavanje čestih promjena pravaca, vrsta spojeva, profila te kod grananja cjevovoda.
Izrađeni su iz sivog lijeva (GG 25) ili duktil nodularnog lijeva (GGG 40/50), za radni tlak od PN 10, 16, 25 ili 40 bara ovisno o potrebama naručitelja, s unutarnjom i vanjskom zaštitom…

Elektrofuzijski spojni elementi pokazali su se tijekom dugogodišnje upotrebe kao vrlo ekonomičan dio sustava za vodoopskrbu. Isto tako, koriste se i u opskrbi plina te u odvodnji.
Osim toga, koriste se kod industrijskih i transportnih vodova, odlagališta otpada, pripreme umjetnog snijega na skijalištima, raznim podmorskim vodovima,…

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice.
Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika, neophodni su potpuno nepropusni, zdravstveno ispravni i dugotrajni vodoopskrbni sustavi uz prihvatljivu cijenu.

PVC tlačne cijevi i spojni dijelovi za vodu, PPR cijevi i spojni dijelovi, čelične i pocinčane cijevi i spojni dijelovi, cijevi od nodularnog lijeva, reparaturne obujmice i NH-T, multi-joint spojni elementi, mesingana armatura i spojni dijelovi, mjerna i regulaciona tehnika u sustavima vodoopskrbe…