Cijevi za opskrbu prirodnim plinom

Posljednjih je desetljeća u cijelom svijetu zabilježen trend rasta potrošnje plina. Da bi se ovaj ekonomičan i ekološki prihvatljiv energent približio što većem broju ljudi, nužni su kvalitetni, dugotrajni i potpuno sigurni plinovodi.
U području distribucije plina projektanti i distributivna poduzeća širom svijeta sve više se odlučuju za ugradnju polietilenskih cijevi u nisko i srednjetlačne distributivne mreže za radne tlakove do 10 bara.

Područja primjene

PEHD cijevi za plin primjenjuju se u sustavima za prijenos plinovitih goriva na radnim tlakovima 4, 6, 6,2 i 10 bara.

Materijali

Polietilenske cijevi za plin proizvedene su iz polietilena visoke gustoće – PEHD.

Vrste PEHD cijevi za plin

Jednoslojne cijevi: PE80 cijevi za plin, PE100 cijevi za plin
Jednoslojne cijevi klase materijala PE80 i PE100 najčešće su korištene cijevi za opskrbu prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj s naglaskom na PE100 cijevi.
Zbog svojih izuzetnih fizičkih, mehaničkih i kemijskih karakteristika, optimalnog odnosa cijene i djelotvornosti, vrhunske kvalitete, jednoslojne polietilenske cijevi za opskrbu prirodnim plinom optimalno su rješenje za gradnju sigurnog i dugotrajnog plinovoda.

Tehnički detalji

Standard dimension Ratio (SDR)
Predstavlja odnos vanjskog promjera (D) i debljine stjenke cijevi (s).

SDR = D/s

Načini spajanja PE cijevi za vodu

1.) Rastavljivi spojevi:

rastavljivi fiting
spajanje prirubnicom
2.) Nerastavljivi spojevi:

  • elektrospojnice
  • obujmice za ubušivanje
  • sučeono zavarivanje

Sve vrste spojnica, za gore navedene načine spajanja, nalaze se u našem prodajnom programu.

Dostupne su u kolutovima od 100 metara od DN 32 do DN 110, te u palicama od 6 metara ili 12 metara.

ROBUST cijevi za plin

Manipulacija, transport i skladištenje PEHD cijevi za plin

Kod manipulacije PEHD cijevima treba paziti da ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine cijevi.
Utovar, transport i istovar cijevi mora se obaviti pažljivo i s prikladnim pomagalima (viljuškarom, dizalicom s pričvršćenom trakom od tkanine i sl.).

Cijevi se ne smiju istovarivati izvrtanjem ili izbacivanjem niti se smiju vući po zemlji ili oštrim predmetima. Polietilenske cijevi ne smiju doći u dodir s mineralnim uljima, premazima za drvo, otapalima i sl.
Za vrijeme transporta i skladištenja, cijevi u palicama moraju ležati po cijeloj dužini. Cijevi pakirane u obliku koluta, po mogućnosti se skladište u horizontalnom položaju do visine 1,5 metra. Da bi se izbjegle deformacije, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na visinu veću od 1 metra.

Crne koekstrudirane polietilenske cijevi za plin mogu se skladištiti na otvorenom do 2 godine jer su osnovnom polimeru dodane dovoljne količine antioksidansa i stabilizatora koji cijevi čine postojanim prema UV zračenju i vremenskim utjecajima. Kod dužeg skladištenja na otvorenom, u pravilu ne više od 2 godine, cijevi se moraju zaštititi od neposrednog sunčevog zračenja.

Pakiranje