Sustavi opskrbe prirodnim plinom

Posljednjih je desetljeća u cijelom svijetu zabilježen trend rasta potrošnje plina. Da bi se ovaj ekonomičan i ekološki prihvatljiv energent približio što većem broju ljudi, nužni su kvalitetni, dugotrajni i potpuno sigurni plinovodi.
U području distribucije plina projektanti i distributivna poduzeća širom svijeta sve više se odlučuju za ugradnju polietilenskih cijevi u nisko i srednjetlačne distributivne mreže za radne tlakove do 10 bara…

Elektrofuzijski spojni elementi pokazali su se tijekom dugogodišnje upotrebe kao vrlo ekonomičan dio sustava za vodoopskrbu. Isto tako, koriste se i u opskrbi plina te u odvodnji.

Osim toga, koriste se kod industrijskih i transportnih vodova, odlagališta otpada, pripreme umjetnog snijega na skijalištima, raznim podmorskim vodovima,…

Posljednjih je desetljeća u cijelom svijetu zabilježen trend rasta potrošnje plina. Da bi se ovaj ekonomičan i ekološki prihvatljiv energent približio što većem broju ljudi, nužni su kvalitetni, dugotrajni i potpuno sigurni plinovodi.
U području distribucije plina projektanti i distributivna poduzeća širom svijeta sve više se odlučuju za ugradnju polietilenskih cijevi u nisko i srednjetlačne distributivne mreže za radne tlakove do 10 bara…