Reviziona okna

Reviziona okna su objekti kojima se omogućuje pristup kanalima radi održavanja, pregleda, čišćenja ili popravaka mreže, a služe i za tehnički ispravno spajanje kanala, njihovo skretanje, promjenu pada i profila.

Prema namjeni, reviziona okna dijelimo na:

 • Kontrolna okna
  Omogućuju obavljanje kontrolnih i eksploatacijskih radova na sustavima za odvodnju otpadnih voda, oborinskih voda i mješovitog sustava odvodnje.
 • Vodovodna grla (slivnici)
  Služe za prihvat oborinskih voda s površina terena u sklopu sustava za odvodnju mješovitih i oborinskih voda.
 • Okna za prekid pada (kaskadna)
  Omogućuju priključak kanala na koordinati iznad dna baze (kinete).

Revizijska i kontrolna okna

HEPLAST-PIPE GRP revizijska i kontrolna okna su tvornički predgotovljeni proizvodi od stakloplastike za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi, za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara.

Primjena:
Okna su namijenjena za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja, s time da se statička i dinamička opterećenja (vertikalna) prenose preko AB ploče na nasip oko okna.
Kontrolna okna predviđena su za ugradnju do dubine 2 m.
Revizijska okna predviđena su za ugradnju do dubine h≥0,5 m.

Materijal izrade:
Staklom ojačani duromeri – GRP

Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

Tehnička svojstva:
Promjer: DN 400 – DN 4000
Obodna krutost: SN 2500 – 10000
Visina okna : prema projektu
Promjer priključnih cijevi: prema projektu
Materijal priključnih cijevi: prema projektu
Kutevi među kanalizacijskim cijevima ß: prema projektu

Okna se sastoje od

 • baze okna sa kinetom, priključcima glavne prolazne cijevi od poliestera, PVC-a, PP-a, PEHD-a, nodularnog lijeva, čelika ili keramike, sa ili bez dodatnih elemenata okna
 • vertikalne nadogradnje sa ili bez dodatnih elemenata okna.

Baza okna i vertikalna nadogradnja mogu biti monolitni ili međusobno povezani nerastavljivim spojem višeslojnim laminiranjem stakloplastike.

Nerastavljivi spojevi baze okna i nadogradnje izrađeni su međusobnim povezivanjem višeslojnom stakloplastikom, takozvanim laminiranjem. Stakloplastika je kompozitni spoj
armature (staklenih vlakana) i poliestera kao vezivnog materijala. Nanosi se slojevito na obrušenu i odmašćenu površinu prema proračunu krutosti prstena poliesterskih cijevi.