Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Važnost sigurnog, učinkovitog i dugotrajno pouzdanog cijevnog sustava danas je veća nego ikada.
Radi zaštite oskudnih resursa danas se traže načini kako osigurati efikasno dizajnirane cijevne sustave, izgrađene od najprikladnijih materijala koji udovoljavaju strogim sigurnosnim i zdravstvenim standardima…

Poklopci se koriste na kolnicima, nogostupima, parkiralištima, tunelima i mostovima.

Proizvedeni su od sivog lijeva (sivo lijevano željezo s lističastim grafitom ) i nodularnog lijeva (sivo lijevano željezo s kugličastim grafitom)…

Kanalska galanterija koristi se na kolnicima, nogostupima, parkiralištima, tunelima i mostovima.

Proizvedena je od sivog lijeva (sivo lijevano željezo s lističastim grafitom ) i nodularnog lijeva (sivo lijevano željezo s kugličastim grafitom)…

Pitanje odvodnje, odnosno izgradnje sustavne kanalizacijske mreže, predstavlja jedan od primarnih problema svakog urbaniziranog središta.

Rješenje navedenog problema nalazimo u korištenju PVC cijevi i spojnih dijelova za uličnu kanalizaciju.

Reviziona okna su objekti kojima se omogućuje pristup kanalima radi održavanja, pregleda, čišćenja ili popravaka mreže, a služe i za tehnički ispravno spajanje kanala, njihovo skretanje, promjenu pada i profila.

Lijevano-željezne cijevi za kanalizaciju i spojni dijelovi. PP cijevi i spojni dijelovi za kućnu kanalizaciju koriste se kao odvodni cjevovodi u stambenim zgradama i industrijskim objektima.