Prodajni program

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice. Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika.

Važnost sigurnog, učinkovitog i dugotrajno pouzdanog cijevnog sustava danas je veća nego ikada.
Radi zaštite oskudnih resursa danas se traže načini kako osigurati efikasno dizajnirane cijevne sustave

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice. Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika…

Posljednjih je desetljeća u cijelom svijetu zabilježen trend rasta potrošnje plina. Da bi se ovaj ekonomičan i ekološki prihvatljiv energent približio što većem broju ljudi

Pod pojmom “drenaža” podrazumijeva se isušivanje podvodnih zemljišta kopanjem kanala i polaganjem cijevi u zemlju.
Drenažne cijevi primjenjuju se za dreniranje svih vrsta površina, a izbor cijevi ovisi o površini koja se drenira…

Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK) predstavlja mrežu podzemnih cijevi za zaštitu i razvod kabela. DTK zaštitne cijevi omogućuju potpunu realizaciju novih pristupnih mreža uvlačenjem kabela, brzu i jednostavnu zamjenu postojećih kabela

Thermacompact
Tehnički izolacijski sistem za podžbukne instalacije.

Thermaflex FR
Tehnički izolacijski sistem za grijanje, vodovod, ventilaciju i klimatizaciju.

Jednostavno projektiranje: nije potrebno izračunavanje fiksnih točaka i kompenzacijsko-dilatacijskih cijevnih lukova. Visoka sigurnost cjevovodnih sustava sa polibutenom PB-1.

Transportna ambalaža podrazumijeva robu poput stretch folije različitih debljina…

Građevinski materijal, protupožarna oprema, vijčana roba, brtveni materijal, usluga prijevoza tereta